Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Phú Yên
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Chinh
Phó Hiệu trưởng Đặng Thị Chinh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1966
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Mỹ lộc - Nam Định
Điện thoại 01699409987
Mạng xã hội