Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Phú Yên
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Điệp
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Điệp
Ngày tháng năm sinh 01/01/1976
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Tây hòa Phú yên
Điện thoại 0976394501
Mạng xã hội