Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Phú Yên
Liên hệ trực tiếp:

  Trường Mẫu Giáo Ea Ly

Huyện Sông Hinh, Phú Yên
pyn-songhinh-truongmgealy@edu.viettel.vn